Svářeč MIG, MAG, TIG, WIG, APT, ROS

Svářeč je pracovník, který byl vyškolený v kurzu svařování. Existují následující metody svařování: svářeč CO2 - TIG, MIG, MAG, WIG, APT, ROS. Oprávnění, které lze získat absolvováním kurzu a úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, je uvedeno v Průkazu odborné kvalifikace svářeče. Svařovací práce může vykonávat pouze svářeč s oprávněním, které zahrnuje pouze ty metody svařování a materiály, pro které byl vyškolen a úspěšně vykonal zkoušky, jak je předepsáno v příslušné legislativě.

 1. Svářečský dozor – způsobilost a znalosti jsou prokázány výrobními zkušenostmi a vzděláním. Pracovník je odpovědný za výrobní svářečské operace a za činnost se svařováním související. Povinnosti jsou definovány v ČSN EN ISO 14731.
 2. Svářečský praktik – pracovník se svářečským oprávněním podle ČSN EN 287-1 a diplomem svářečského praktika, získaný na některém školícím pracovišti schváleném Českou svářečskou společností ANB.
 3. Svářečský specialista – pracovník musí mít středoškolské technické vzdělání a 3 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní test podle směrnic EWF a technických pravidel ANB. Po úspěšném absolvování závěrečných ústních a písemných zkoušek obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu a diplom.
 4. Svářečský technolog – pracovník se středoškolským vzděláním a diplomem svářečského technologa, získaný na některém školícím pracovišti schváleném Českou svářečskou společností ANB.
 5. Svářečský instruktor – pracovník s pedagogickým minimem a s kvalifikací „Svářečský praktik“.
 6. Svářečský inženýr – pracovník s vysokoškolským vzděláním a diplomem svářečského inženýra, získaný na některém školícím pracovišti schváleném Českou svářečskou společností ANB.

Metody svařování - kovy

Označení podle ČSN EN ISO 4063.

 • 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (ROS)
 • 114 – obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranné atmosféry (MOG)
 • 12 – svařování pod tavidlem (APT)
 • 131 – obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
 • 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
 • 136 – obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • 137 – obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu
 • 141 – obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG nebo WIG)
 • 15 – plazmové svařování a dělení materiálu
 • 21 – odporové svařování bodové
 • 22 – odporové svařování švové
 • 311 – svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
 • 312 – svařování kyslíko-propanbutanovým plamenem
 • 313 – svařování kyslíko-vodíkovým plamenem
 • 71 – aluminotermické svařování
 • 912 – pájení plamenem

Galerie: 

Svářečka CO2 MIG-MAG.
Svářeč CO2 MIG/MAG.
Ruční obloukové svařování (ROS).
Svařování TIG - svařování hliníku, svařování nerezu, duralu, svarovani titanu.
TIG/WIG svařování.

Kategorie: 

Materiály, které by Vás mohly zajímat

Skladník / picker je pracovník, který vykonává práci a příslušné aktivity ve skladovém hospodářství...
Au pair je svobodná dívka či chlapec, žijící dlouhodobě v hostitelské rodině v zahraničí, který...
Hlídání děti  V České republice existuje mnoho agentur, které se specializují na hlídání...
Vysokozdvižné vozíky jsou základním vybavením každého skladu i výrobního závodu. Řidič VZV je...
Úklid je průmyslové odvětví s obratem mnoha milionů EUR, které zaměstnává miliony pracovníků v celé...
Zednická práce patří mezi takový typ práce, kde výsledky jsou viditelné ihned a ještě spoustu let...