Řidič VZV - řidič vysokozdvižných vozíků

Vysokozdvižné vozíky jsou základním vybavením každého skladu i výrobního závodu. Řidič VZV je pracovník, který řídí vysokozdvižný vozík. Řidič VZV či řidič vysokozdvižných vozíků ve své práci řídí motorové vozidlo, které je určeno pro přepravu na daném pracovišti (skladiště, výrobní hala).

Řidič VZV má na starost provoz vysokozdvižných vozíků s nákladem nebo bez nákladu. Odpovídá za vozidlo a kontrolu jeho provozuschopnosti. Vede si záznamy o provozu vozidla, dodržuje pracovní rozvrh a plán prací. Stará se o běžné opravy vozidla, stejně tak o bezpečnost naložení v rámci povolené nosnosti.

Takový pracovník musí mít platné oprávnění k řízení VZV, které může získat přímo od zaměstnavatele, který to zařizoval v rámci školení zadarmo. Obsluhovat vysokozdvižný vozík může pouze osoba starší 18 - ti let, která je odborně a zdravotně způsobilá. Předem je třeba odevzdat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k práci, dále řádně vyplněnou přihlášku a průkazovou fotografii. Řidič vysokozdvižného vozíku musí být člověk spolehlivý, s prostorovou představivostí, schopný rychlé reakce.

K náplni práce řidiče VZV patří kromě jiného: nakládání a vykládání nákladu, upevnění nákladu, ošetřování a kontrola vozidla, objednání větší opravy v servisu, vedení evidence o vozidlu.

Řidičské oprávnění je možné získat pro tyto skupiny:

A

Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

B

Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

C

Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

D

Vysokozdvižné ručně vedené

E

Vysokozdvižné s pákovým řízením

W1

Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti

W2

Vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti

G

Vysokozdvižné se zdvihací plošinou

Z

Zvláštní vozíky

Galerie: 

Vysokozdvižný vozík - VZV.
Řidič vysokozdvižného vozíku.
Řidič vysokozdvižného vozíku v logistickém centru TESCO.
Práce řidiče VZV v EU. Logistické centrum.
Práce řidiče VZV v Česko. Logistické centrum v České Republice.

Kategorie: 

Materiály, které by Vás mohly zajímat

Au pair je svobodná dívka či chlapec, žijící dlouhodobě v hostitelské rodině v zahraničí, který...
Hlídání děti  V České republice existuje mnoho agentur, které se specializují na hlídání...
Svářeč je pracovník, který byl vyškolený v kurzu svařování. Existují následující metody svařování:...
Úklid je průmyslové odvětví s obratem mnoha milionů EUR, které zaměstnává miliony pracovníků v celé...
Zednická práce patří mezi takový typ práce, kde výsledky jsou viditelné ihned a ještě spoustu let...
Skladník / picker je pracovník, který vykonává práci a příslušné aktivity ve skladovém hospodářství...