Jak správně napsat životopis

Jak správně napsat životopis. Struktura životopisu

Na tom, jak zpracujete váš životopis, závisí nejen vaše kariéra, ale možná celý váš budoucí život. Přečtěte si více o tom, co potřebujete vědět, aby jste zvládli napsat dobrý životopis.

Bez ohledu na to, jak hledáte práci - přátele či rodina, v novinové nebo internetové inzerci, přijde okamžik, kdy po vás bude požádán životopis. Nyní je každému zřejmé, že bez dobře napsaného životopisu proces spojený s hledáním práce nepřinese žádané výsledky.

Proč je nutné psát životopis

Životopis je jeden z nejúčinnějších nástrojů při hledání práce. Jedná se o stručnou osobní prezentaci potenciálnímu zaměstnavateli o nejdůležitějších faktech vaší biografie, pracovních zkušenostech, dovednostech a znalostech. Přečtení životopisu a vytvoření prvního dojmu zabírá ne více než 1-2 minut, proto je velmi důležité upoutat pozornost zaměstnavatele ihned. Pokuste se personalistu zaujmout a stimulovat k tomu, aby vás pozval na pohovor. Při vytvoření životopisu je potřeba mít na paměti, že životopis představuje vaši vizitku, která se musí vyčlenit mezi ostatními uchazeči, kteří se ucházejí o stejnou pozici.

Struktura životopisu

Životopis se obvykle skládá z 1-2 stránek a zahrnuje následujících částí:

Kontaktní informace

 • Jméno a příjmení.
 • Adresa (včetně indexu).
 • Telefonní číslo (domácí, kontaktní, pracovní, s předvolbou). Pracovní telefonní číslo se uvádí pouze v případě, že máte možnost svobodně telefonovat na pracovišti.
 • E-mailová adresa (pokud nemáte osobní e-mailovou schránku, před rozesláním životopisu je nutné její založení).

Cíl (není nutné, ale doporučené):

Stručný popis toho, o jakou pozici se ucházíte a proč (ne více než 6 řádků, nejlépe 2 - 3). Když reagujete na konkrétní pracovní pozici, pak jako cíl používejte název nebo kód této pozice. Pokud máte několik různých cílů, vytvořte si dvě nebo tři verze životopisu. Je vhodnější sestavit několik životopisů zaměřených na různé pozice, něž jeden společný.

Kvalifikace.

Uvádí se stručná informace o vašich silných stránkách a úspěších, které jsou podle vás nejvýznamnější pro potenciálního zaměstnavatele.

Pracovní zkušenosti

V obráceném chronologickém pořadí (jako první se uvádí poslední místo výkonu práce). Jedná se o nejdůležitější sekci v životopisu, která popisuje praxi, zpravidla, za posledních 10 let a to následovně:

 • název společnosti;
 • zaměření společnosti;
 • doba trvání zaměstnání;
 • funkce a povinnosti;
 • profesní dovednosti a úspěchy.

Vzdělání

Čím více času uplynulo od ukončení studia, tím méně místa by měla zabírat tato sekce v životopisu - absolventi a studenti umísťují vzdělání před pracovními zkušenostmi. Doporučuje se zdůraznit odstudované předměty, které odpovídají cíli daného zaměstnání. Také nezapomeňte zmínit absolvována školení, kurzy, semináře, tréninky, stáže, atd.

Další informace:

Ovládání cizích jazyků a počítačové znalosti, řidičský průkaz, členství v profesních organizacích, atd. (zálibu uvádějte pouze v případě, že je úzce spojena s požadovanou prací).

Reference.

Pokud je to možné, uveďte, že reference poskytnete na vyžádání, ale tento bod je lepší zahrnout na konec životopisu.

Jaký má být úspěšný životopis

Při sestavování životopisu pamatujte na pár zásad:

 • Struktura. Všechny informace v životopisu by měly být poskytované v určitém pořadí a odpovídat vybranému stylu.
 • Selektivita. Před tím než se pustíte do psaní životopisu, nejprve zjistěte váš cíl - rozhodněte se o jakou práci máte zájem. Analyzujte své odborné zkušenosti a vyberte si z nich jen ty, které nejvíce vyhovují cíli. Selektivní přístup ochrání životopis před nadměrnými, zbytečnými informacemi.
 • Objektivita. Když popisujete své zkušenosti a dovednosti, uvádějte realistické a objektivní informace. Buďte připraveni vysvětlit všechny údaje, které jste do životopisu uvedli.
 • Stručnost. Životopis by neměl přesáhnout dvě stránky. Informace je třeba uvádět stručně, se zaměřením na nejdůležitější a významné momenty pro zaměstnavatele.
 • Srozumitelnost. Při sestavování životopisu musíte dbát na srozumitelnost uváděných informací.
 • Aktivnost. Nebuďte mnohoslovní a snažte se vyhnout pasivním frázím. Zdůrazněte dosažené výsledky pomocí akčních sloves.
 • Pozitivita. Preferujte pozitivní informace před negativními.
 • Zaměření na úspěchy. Soustřeďte se na své úspěchy.

Životopis je lepší vytvořit ve dvou jazycích. Životopis v cizím jazyce musí splňovat stejné požadavky na zpracování, gramotnost a stylistiku.

Podobné materiály

Proč vyplňovat dotazník pro uchazeče o zaměstnání
Vzali jste si s sebou na pohovor několik kopií životopisu a připravili se na případné dotazy. ...
Jak si vylepšit životopis: 10 jednoduchých tipů
Na zpracování efektivního životopisu není nic složitého. Ve většině případů postačí ...
Snadno a rychle reagujte na vybrané pracovní inzeráty. Vytvořte si účet na webových stránkách...
Jak se připravit na pohovor
Na tom, jak se připravíte na přijímací pohovor, a jak se na něm budete chovat, závisí výsledek...
Jak napsat motivační dopis?
Jak napsat motivační dopis? Hlavním cílem motivačního dopisu je zaujmout zaměstnavatele přečíst si...
Pracovní posudek a reference: zvyšujeme svoji konkurenceschopnost
Uchazeči o zaměstnání často nejsou připraveni poskytnout reference od předchozích zaměstnavatelů....
Hledám práci: Jednoduše hledejte práci na pracovním serveru Workmarket!
Hledám práci: Hledejte práci jednoduše na pracovním serveru Workmarket! Kde hledat práci? Jak...