Personální, pracovní agentura Europa Workintense spol. s r.o. je orientována na zajištění HR kapitálu profesí: dělnických, řemeslných, technických, manuálních, servisních, administrativních, IT, zdravotního personálů z východní Evropy

Personální, pracovní agentura Europa Workintense spol. s r.o.

Zajišťujeme pracovníky především z Ukrajiny a Slovenska. Působíme na východním, centrálním a západním trhu práce Evropy. Provozujeme outsourcing činností, kde je významný podíl ruční nebo manuální práce. Zajišťujeme stabilní zaměstnance, ale také temporary help/dočasný/sezonní personál formou personálního leasingu.

Personální, pracovní agentura Europa Workintense spol. s r.o. už dvacet let úspěšně provádí outsourcing činností. Jako personální agentura zajišťuje HR kapitál v České republice především z východní Evropy a od roku 2015 působí také v Polsku a na Slovensku. V roce 2016 zahájila Europa Workintense své aktivity také v Maďarsku.

Působíme na trhu práce východní, centrální a západní Evropy. Jsme orientováni na zajišťování dělnických, řemeslných, technických, manuálních, servisních, administrativních profesí, IT a zdravotního personálu.

S našimi partnery spolupracujeme na základě outsourcingových smluv s významným podílem ruční a manuální práce.

Outsorcingová agentura Europa Workintense s.r.o. se orientuje na plnění outsorcingových smluv, kde je značný podíl ruční práce. Zabezpečuje výrobní a technologické procesy našim smluvním partnerům, v našem provozu na vlastních výrobních kapacitách ve východní a centrální Evropě, a nebo v provozu smluvního objednavatele. Zajišťujeme personál z východní Evropy následujících odvětví: dělnické, technické, řemeslné, IT, manažerské, administrativní, servisní, outsourcing procesu personalistiky a mzdové agendy

Působíme převážně na materiálně-technické bázi pro zabezpečené vykonávání outsourcingových smluv a závazků vůči naším partnerům; naše materiálně-technická báze výrobních a skladovacích zařízení se nachází na území České republiky a Ukrajiny, plocha námi zajišťovaných výrobních zařízení má 15 000 m2 a plocha skladovacích zařízení čítá 25 000 m2.

Outsourcingová agentura úspěšně uplatňuje nové způsoby mechanizace a automatizace výrobních procesů, ve které ještě do nedávna byla jediná možnost manuální práce.

Při vyplňování outsourcingových smluv se zaměřujeme na průmyslové oblasti: výroba, logistika, strojírenství, lehký průmysl, stavebnictví, automobilový průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnictví, sféra služeb, administrativa a účetnictví.   

Outsourcingová agentura se orientuje na provádění výrobních a logistických procesů, kde značnou část zaujímá uplatnění manuální a technické práce, a také využití know-how, které společnost získala během dlouholetých zkušeností ve výrobní činnosti.

Do výrobního procesu partnera dodáváme zejména: motivovaný a pracovitý personál, know-how společnosti pro vykonávání procesů, kde značnou část zaujímá manuálně technická práce, administrativa a práce ve službách. Zajišťujeme přitom personál z východní Evropy následujících profesí: dělnických, technických, řemeslných, IT, manažerských, administrativních a servisních.

Outsourcingová agentura poskytuje zpracování mezd a vedení agend personalistiky pro vaši organizace na profesionální úrovni. V tomto směru nabízíme spolupráci dvou typů: plný outsourcing nebo supervizi (supervising) Plný outsourcing spočívá v převzetí agendy personalistiky a mezd. Princip supervize (supervisingu) spočívá v tom, že vaše mzdové nebo personální oddělení povede i nadále mzdovou agendu.

Personální, pracovní agentura Europa Workintense spol s.r.o. – hlavní činnosti: personální leasing, recruitment. Výhodou jsou stabilní zaměstnanci s minimální fluktuací, sezonní personál, brigádníci nebo temporary help. Služby: zajištění HR kapitálu a agenturní zaměstnávaní. Jsme držiteli všech potřebných povolení MPSV. Orientujeme se na personál ze zahraničí a to především na pracovníky, kteří mají trvaly pobyt nebo občanství v Evropské unii

Jedna z klíčových činností personální agentury je personální leasing - dlouhodobý pronájem pracovní síly pro vaše projekty. Personální, pracovní agentura má k dispozici rozsáhlou databázi potenciálních zaměstnanců – to nám umožňuje zajistit flexibilní personální výběr a řešit vznikající problémy nejlepším možným způsobem.

Mezi hlavní směry činností v oboru personální agentura patří i recruitment. Ze všech sil se snažíme najít kvalifikované pracovníky pro podnikání klienta a udělat vše pro to, aby zaměstnanci pracovali efektivně. Pokročilá technologie a vynikající znalost trhu lidských zdrojů nám umožňují nabídnout nejlepší řešení v oblasti recruitingu pro podniky všech velikostí.

Personální, pracovní agentura Europa Workintense spol. s r.o. společně s dceřinými společnostmi operuje s velikými zdroji lidského kapitálu – do obchodně výrobních procesů skupiny společností je zapojeno téměř 5 000 pracovníků v profesích technického, administrativního, manažerského, řemeslného, manuálního a dělnického charakteru. Mimo jiné nám to umožňuje efektivně zajistit personál i na krátkodobé projekty. Operativně řešíme problémy s nedostatkem pracovníků v rámcích agenturního zaměstnávání na projekty pomocí tzv. temporary help.

Personální agentura provádí činnost na základě povolení MPSV. Máme povolení na zprostředkování práce agenturních zaměstnanců jak ze států EU, tak ze státu východoevropských.

Vládneme největším lidským kapitálem určitého segmetnu mezi naší konkurencí. Personální, pracovní agentura je lídrem v dodávání lidských zdrojů na trh práce Evropské unie ze zemí východní Evropy původem z Ukrajiny, kteří už vlastní povolení k trvalému pobytu v Evropské unii a dodávání občanů ze západoevropských zemí - nových členů Evropské unie.  

Základem našeho lidského potenciálu jsou naši pracovníci: povětšinou občané Ukrajiny.

Za 25 let naší činnosti stále zvyšujeme svůj potenciál, možnosti, objem výrobní činnosti a stabilně rosteme v podnikání, kde zaujímáme značnou část v daném odvětví. Jsme jednou z vedoucích společností v zaměstnávání cizích státních příslušníků na trhu práce ve střední Evropě.

Spolupracujeme výhradně s ekonomicky stabilními, solidními a známými místními společnostmi, a také mezinárodními korporacemi. Vyhýbáme se spolupráci se společnostmi, které vedou politiku zneužívání pracovního personálu. Nevstupujeme do partnerských vztahů se společnostmi, které mají za cíl minimalizovat výdaje na personál, neboť se snažíme spolupracovat s partnery na získání motivovaného a pracovitého personálu. Také jsme přesvědčeni, že klíčem k naší stabilitě a prosperitě je blahobyt a stabilní životní úroveň všech naších kolegů a zaměstnanců.

V rámci personální agentury je činnost rozdělena podle oblastí:

 Logistika: operátor v logistickém skladu, logistik, pomocník logistika, piker (třídič) v logistickém skladu, balič, řidič VZV

  Výroba: montér, lakýrník, operátor výrobních linek, operátor CNC, zámečník, soustružník, slévač, svářeč, řidič VZV nebo různých malých transportních vozidel/vozíků, specialista technické obsluhy a stálé opravy

 Automobilový průmysl: seřizovači na výrobních linkách, operátor výrobních strojů a linek, seřizovač CNC, montéři, seřizovači, zámečník, soustružník

 Oděvní průmysl: švadleny širokého záběru, švadleny specializující se na automobilové potahy pro volanty a kožené výrobky, šičky, šití textilních výrobků

 Stavebnictví: zedníci, nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, obkladači, štukatéři

 Speciální profese/řemesla: elektrikáři, topenáři, plynaři, topenáři, stolaři, jiní specialisté

 Hotely/sektor služeb: pokojské, uklízečky, hospodyně

 Supermarkety: prodavači, znalci produktů, doplňovači zboží, řezníci, pekaři

 Zdravotnictví / pracovníci ve zdravotnictví: zdravotní sestry, záchranáři, fyzioterapeuti, maséři, sociální pracovníci (pečovatelé) pro péči o starší lidi a pacienty v nemocnicích, personál služeb v lékařství

 Soukromý sektor: pracovníci pro péči o děti a staré lidí v domácnostech

 Potravinářský průmysl: technici v potravinářském průmyslu, mechanici, laboranti, specialisté v potravinářském průmyslu, řezníci, pekaři a jiní kvalifikovaní specialisté v potravinářském průmyslu. V této oblasti existují volná pracovní místa i pro nekvalifikované profese.

 Manažerské pozice: koordinátoři, manažeři, HR manažeři, administrativní pracovníci, obchodní zástupci, inženýři ve stavebnictví

 Informační technologie IT: programátoři různých programovacích jazyků, kodéři, copywrighteři, designéři, systémoví administrátoři

 Provoz a údržba v oblasti facility managementu: uklízečky, opraváři, mistři na stavbě, personál služeb

 

Naší další konkurenční výhodou je široká síť náborových center po celé Ukrajině, velká databáze potenciálních kandidátů pro práci v České republice, Polsku, dostupnost informací orientovaných na trh práce ve východní, střední a západní Evropě.

Disponujeme vlastním logistickým a výrobním zařízením pro zajištění podmínek výrobních procesů a zabezpečujeme ubytování pro pracovníky, kteří pracují na projektech společnosti mimo místo svého trvalého pobytu.

Naše společnost má celkem 50 různých projektů, na kterých se podílí 400 různých zaměstnanců dělnických profesí. Naše projekty se nacházejí v následujících zemích: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina.

Cíle a hodnoty společnosti, strategie pro dosažení cílů.
Kolektiv společnosti Europa Workintense

Cíle společnosti Europa Workintese:

 • Řešit prioritní potřeby zákazníků s personálem. Vykonávat oddělené částí výrobních, logistických, servisních, administrativních a řídících procesů. Poskytovat zákazníkům kvalifikovaný personál na všech úrovních a v řadě různých profesí, kvalifikací. Vykonávání výrobních procesů, ve kterých má společnost vyzkoušené mechanismy a vlastní rozvinuté know-how.
 • Poskytovat důstojnou životní úroveň všem zaměstnancům společnosti.
 • Získávat průměrný a nadprůměrný příjem z investovaného kapitálu do obchodních procesů společnosti.

Strategie pro dosažení cílů:

 • Zapojit do procesu dosažení cílů efektivní a pracovitý personál.
 • Propojit trh práce západní, střední a východní Evropy. Orientovat se na pracovníky z východní Evropy, především z Ukrajiny, kde se nacházejí naše hlavní centra pro nábor personálu.
 • Postupně navyšovat kvalifikaci pracovního kolektivu. Provádět procesy rekvalifikace pracovníků společnosti.
 • Našim pracovníkům poskytovat více, než je dobře placená práce v České republice a v Polsku: poskytovat možnost změny k lepšímu vývoj hlavních životních procesů, jakými je získání kvalifikace vzhledem k osobním schopnostem, vize a důvěra v budoucnost.
 • Provádění speciálních procesů ve svých vlastních výrobních zařízeních, na které se společnost zvláště specializuje.

Hodnoty společnosti Europa Workintense:

 • Pracovníci společnosti.
 • Partneři-zákazníci společnosti.
 • Znalosti a zkušenosti získané za roky úspěšné práce.

Motto společnosti Europa Workintense:

 • Motivovaný a pracovitý personál.
 • Práce a progres je náš koníček.

Kolektiv společnosti Europa Workintense:

Zkušení a kvalifikovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi, schopní řídit a motivovat pracovní personál.

Naši odborníci hovoří jazyky, ve kterých se nachází místo činnosti společnosti.

Na rozdíl od ostatních společností máme zkušenost se získáváním pracovníků z východní Evropy. Víme jak na správnou organizací procesů vedoucích k získání pracovních víz do České republiky a Polska pro pracovníky z nečlenských zemí Evropské unie, především z východní Evropy.

Pro každý projekt máme vytvořenou organizačně-řídící strukturu, která splňuje požadavky zákazníků a zajišťuje všechny rizikové faktory výrobní činnosti.

Typem řízení se zaměřujeme na: „horizontálně-vertikální řídící strukturu – HVŘS“, kde hlavní odpovědnost a pravomoc výrobně-obchodních procesů leží na radě ředitelů jednotlivých projektů a strategická a investiční rozhodnutí má na zodpovědnost „AZS“ – aktuální složení zakladatelů.

Certifikáty kvality, pojistné smlouvy,
základní kapitál společnosti Europa Workintense

Osvědčení a certifikáty kvality:

Profil podnikání společnosti je založený na držení certifikátů v systémech ISO 9000, HASP a TUV, které kladou důraz na kvalitu výrobního procesu, námi vyrobených produktů a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům + kvalitní řízení a management.

Pojistné smlouvy:

Jsme zabezpečeni všemi potřebnými pojistnými smlouvami a dohodami s pojišťovnami, které odpovídají potřebám a kryjí rizika spojená s naší výrobní činností.

Základní kapitál:

Profil podnikání skupiny společností Europa Workintense spočívá převážně na materiálně-technické bázi, provozním kapitálu a výrobním potenciálu.

Značná část kapitálu připadá do základního kapitálu profilových společností pro zabezpečení garanci stability, kontinuity procesu a spolehlivosti před partnery a zákazníky společnosti Europa Workintense.

Webové stránky: www.workintense.cz