Strukturovaný životopis - vzor

Dobře napsaný strukturovaný životopis - jeden z klíčových faktorů pro úspěch při hledání zaměstnání.

Dobře napsaný životopis je jedním z klíčových faktorů pro úspěch při hledání zaměstnání. Většina zaměstnavatelů a personálních agentur požaduje strukturovaný životopis, na základě kterého zaměstnavatel přijímá rozhodnutí zda je uchazeč vhodný pro další kontakt. V strukturovaném životopise mají být ve stručné a přehledné formě obsaženy všechny důležité informace.

Osobní a kontaktní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa (trvalé i přechodné bydliště), telefon a e-mail;
 • rodinný stav, občanství, informace o zdravotním stavu (nepovinně).

Pracovní zkušenosti:

 • uveďte do životopisu, odkdy dokdy zaměstnání trvalo, název zaměstnavatele, místo, název pozice a stručný popis náplně práce;
 • pracovní zkušenosti mají být seřazeny od nejaktuálnějších (kde jste pracovali naposledy) po nejstarší;
 • když jste absolvent nebo nemáte mnoho pracovních zkušeností, uveďte alespoň informace týkající se praxi při studiu a také vaše zkušenosti z brigád.

Dosažené vzdělání:

 • název vzdělávacích zařízení včetně časového úseku, kdy jste školu navštěvovali;
 • začněte posledním dosaženým stupněm vzdělání a pak budou následovat další stupně;
 • neuvádějte základní školu, pokud to není zároveň vaše jediné vzdělání;
 • uveďte kurzy i školení (jazykové nebo počítačové), obchodní školení, semináře a workshopy, které jste doposud absolvovali.

Jazykové znalosti:

 • napište, jaké cizí jazyky ovládáte a na jaké úrovni (základní, pasivní, mírně pokročilá znalost, atd.);
 • nezapomeňte do životopisu uvést certifikáty či jazykové zkoušky.

Počítačové znalosti:

 • stručná charakteristika stupně znalosti práce s PC;
 • seznam programů, popřípadě programovacích jazyků, které ovládáte;
 • na jaké úrovni ovládáte daný programovací jazyk.

Další znalosti a dovednosti:

 • řidičský průkaz, skupina řidičského oprávnění;
 • zmíňte i další vaše schopnosti či zájmy, které uznáte za vhodné.

Reference

 • kontakty na osoby, které o Vás mohou podat reference.

Místo, datum, podpis

 • životopis by měl být zakončen datem vyhotovení a vlastnoručním podpisem, kterým stvrzujete pravdivost všech uvedených informací;
 • v případě, že zasíláte životopis elektronické podobě, podpis napište pouze pomocí klávesnice.

Příklad strukturovaného životopisu

Osobní údaje

 

Jméno a příjmení:
Kontaktní adresa:
Datum narození:       
Telefonní číslo:
Emailová adresa:

Mgr. Jiří Novák
Žabovřeská 68, 603 00 Brno
01. 02. 1979
123 123 123
jiri.novak@email.cz

Pracovní zkušenosti

 

2010 – dosud

Good Food s.r.o.

Pozice: Asistent prodeje - asistent vedoucího obchodního oddělení v největší české potravinářské společnosti.

Náplň práce:

 • organizování setkání, komunikace s klienti a spolupracovníky;
 • evidence zakázek;
 • příprava podkladů pro obchodní jednání;
 • příprava podkladů pro vymáhání pohledávek;
 • jednání s orgány státní správy.

2003 – 2010

HR Consulting s.r.o.

Pozice: HR konzultant.

Náplň práce:

 • vedení výběrových řízení;
 • poskytování poradenství;
 • spolupráce s manažery;
 • komunikace s personálními agenturami;
 • seznamování zaměstnanců s firemní kulturou.

Dosažené vzdělání

 

2001– 2003

Ekonomika a management, Masarykova univerzita, Brno

Získán titul Mgr.

1998 – 2001

Ekonomika a management, Masarykova univerzita, Brno

Získán titul Bc.

Schopnosti a dovednosti

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – aktivní
Německý jazyk - mírně pokročilý

Počítačové znalosti

Microsoft Word – expert
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Řidičský průkaz

skupina B (najetých přibližně 50 000 km)

Vlastnosti a zájmy Výborné komunikační a organizační vlastnosti, flexibilnost, schopnost práce v týmu, umění jednat s lidmi,odolnost vůči stresu, cestování, sport.